Autosillan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jagro Oy / Autosilta, y-tunnus 0929970-7
Olarinluoma 7, 02200 Espoo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jami Multisilta
[email protected]
0400 459 592

3. Rekisterin nimi

Autosillan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen käyttötarkoitus on Autosillan ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyiltä kerätään ja tallennetaan seuraavia tietoja;

  • Asiakkaan perustiedot: etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus.
  • Laskutukseen liittyvät tiedot
  • Rekisteröidyn omistaman tai hallitseman ajoneuvon/ajoneuvojen tiedot
  • Ajoneuvon osto ja myyntitapahtumat ja muut sopimustiedot
  • lnternetpalvelun käyttöä koskevat tiedot, kuten evästeet, selailu ja hakutiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään asioinnin tai internetpalvelun käytön yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuoliselle.
Poikkeuksia tähän ovat kuitenkin:

  • Tietojen väliaikainen luovutus asiakastietopalveluja tarjoaville yrityksille tietojen tuoreuttamista ja rikastamista varten
  • Tietojen väliaikainen luovutus Autosillan valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käyttävät tietoja rekisterinpitäjän antaman suoramarkkinointi- tai viestintätoimeksiannon toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttö edellyttää yksilöllistä käyttaijätunnusta ja salasanaa. Järjestelmän tekninen suojaus on toteutettu salasanoin, palomuurein sekä muilla teknisillä keinoilla.

10. Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua tai poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt on toimitettava henkilökohtaisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterin pitäjille.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramainontaan sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto on ilmoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

0400 459 592